Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Op 16 augustus 2012 09:01 schreef <plmvantooren@hetnet.nl> het volgende:

Mijne heren,

Ik vind, bij het nakijken van een bestand, dat in LibreOffice Calc v.
3.6.0 een vertaalfoutje staat.
Bij het controleren van de tekst op taalfouten e.d. komt het snelmenu
tevoorschijn
Daarin staat Add  i.p.v. ToevoegenMet vriendelijke groeten,

Paul van Tooren

Hallo Paul,

Ik kan dat niet bevestigen op mijn iMac met OSX 10.8 en LibO 3.6.0.4
In het dialoogvenster spellingcontrole in Calc staat er gewoon Toevoegen,
zoals het hoort.
Geen idee waar jouw 'Add' vandaan mag komen...
Werk jij op Windows, Linux,...?

-- 
Guy
using LibO 3.6.0 on a iMac Intel DualCore Lion 10.8
-- please reply only to users@nl.libreoffice.org --
Dodoes can't afford to have headaches

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.