Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Op donderdag 16 augustus 2012 09:01:33 schreef plmvantooren@hetnet.nl:
Mijne heren,

Ik vind, bij het nakijken van een bestand, dat in LibreOffice Calc v. 3.6.0
een vertaalfoutje staat. Bij het controleren van de tekst op taalfouten
e.d. komt het snelmenu tevoorschijn Daarin staat Add  i.p.v. Toevoegen

Ik heb de UI van LibreOffice 3.6 afgezocht op Add, maar die tekenreeks komt 
alleen voor in addin en varianten daarop en in typefout, waar adres had moeten 
staan;  inmiddels verbeterd. Wellicht dat Add onderdeel is van een nevenpakket 
voor spellingcontrole, maar dan is het nodig wat meer te weten over de 
omgeving, OS en versies.

Overigens komen de volgende varianten voor addin, add-in en add in. Naar mijn 
idee moet het overal add-in zijn.

-- 
vr.gr.

Freek de Kruijf


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.