Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Anneke en Gerrit Ekkels,

Indien geen mail meer gewenst dan kan men zich afmelden via de onderstaande
link:
Afmelden: users+unsubscribe@nl.libreoffice.org

Met vriendelijke groet.

Op 1 juni 2012 11:11 schreef Anneke en Gerrit Ekkels
<zetlevert@live.nl>het volgende:

Graag geen mail meer, ik heb hier niks aan.

-----Oorspronkelijk bericht-----
From: bijk1904
Sent: Thursday, May 31, 2012 11:14 PM
To: users@nl.libreoffice.org
Cc: Joop
Subject: Re: [nl-users] aantal.als

Hoi Joop,

Naast de aantal.als() bestaat er nog een telfunctie. Die is meer
geëigend voor ingewikkeldere criteria en is buiten de functie beter te
beïnvloeden. Dit is de database-benadering:Hiermee kan je beter met meerdere criteria omgaan door extra regels
(criterium 1 of criterium 2) in het rode gebied te stoppen. Nu vindt hij
2 regels in het blauwe gebied.

Succes.

Chris

Op 30-05-12 20:56, Joop schreef:
Hi,

Moet ineens aan de gang met diverse functies in calc.
Denk dat ik voor het tellen van het aantal keren dat in een bereik een
bepaalde waarde (alfa of nummeriek) voorkomt de functie aantal.als kan
gebruiken. Met enkele waardes ben ik er nu achter.
Maar hoe geef ik de criteria op als ik twee (of meer) waardes geteld
wil hebben? Bijvoorbeeld het aantal keren dat in serie cellen aap of
beer staat; of 10 of 20?

Joop


--
Get Ubuntu <http://www.ubuntu-nl.org/> FireFoxIcon
<http://www.mozilla.com/firefox/> ThunderbirdIcon
<http://www.mozilla.com/thunderbird/>

Als je goed naar de staart van de kikker kijkt,
zie je dat hij er geen heeft.

Lao-Tse (600 vC)

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted
-- 
*Met vriendelijke groet,
René Schouten (Webdesigner).

Webdesign/Webhosting Low - Budgetprijzen.

100,000 Hits Naar Uw Site! Klik Hier:
http://www.fwdigitaalict.nl.nl/?42215

Heeft u een vraag? info@fwdigitaalict.nl*

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.