Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


  

Op een zelfde manier als met wat Johan vertelde, maar dan moet je
de functies gaan 'stapelen': 

AANTAL.ALS(A1;beer;ALS(cel>21;ALS(cel Op
30-5-2012 20:56, Joop schreef:

Hi, Moet ineens aan de gang met
diverse functies in calc. Denk dat ik voor het tellen van het aantal
keren dat in een bereik een bepaalde waarde (alfa of nummeriek) voorkomt
de functie aantal.als kan gebruiken. Met enkele waardes ben ik er nu
achter. Maar hoe geef ik de criteria op als ik twee (of meer) waardes
geteld wil hebben? Bijvoorbeeld het aantal keren dat in serie cellen aap
of beer staat; of 10 of 20? Joop

Nog een toevoeging: Ik moet ook
tellingen maken van het aantal malen dat 
waardes voorkomen in een
bepaalde range, bijv. vanaf 21 tot 30 jaar (dus 
=21 en -- 

Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org [1]

Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
[2]
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/ [3]

All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted

-- 

met vriendelijke groet

Leon
Crommentuijn
LC-OnderzoekenMeer
  

Links:
------
[1]
mailto:users+help@nl.libreoffice.org
[2]
http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
[3]
http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.