Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Graag geen mail meer, ik heb hier niks aan.

-----Oorspronkelijk bericht----- 
From: bijk1904 
Sent: Thursday, May 31, 2012 11:14 PM 
To: users@nl.libreoffice.org 
Cc: Joop 
Subject: Re: [nl-users] aantal.als 

Hoi Joop,

Naast de aantal.als() bestaat er nog een telfunctie. Die is meer 
geëigend voor ingewikkeldere criteria en is buiten de functie beter te 
beïnvloeden. Dit is de database-benadering:Hiermee kan je beter met meerdere criteria omgaan door extra regels 
(criterium 1 of criterium 2) in het rode gebied te stoppen. Nu vindt hij 
2 regels in het blauwe gebied.

Succes.

Chris

Op 30-05-12 20:56, Joop schreef:
Hi,

Moet ineens aan de gang met diverse functies in calc.
Denk dat ik voor het tellen van het aantal keren dat in een bereik een 
bepaalde waarde (alfa of nummeriek) voorkomt de functie aantal.als kan 
gebruiken. Met enkele waardes ben ik er nu achter.
Maar hoe geef ik de criteria op als ik twee (of meer) waardes geteld 
wil hebben? Bijvoorbeeld het aantal keren dat in serie cellen aap of 
beer staat; of 10 of 20?

Joop


-- 
Get Ubuntu <http://www.ubuntu-nl.org/> FireFoxIcon 
<http://www.mozilla.com/firefox/> ThunderbirdIcon 
<http://www.mozilla.com/thunderbird/>

Als je goed naar de staart van de kikker kijkt,
zie je dat hij er geen heeft.

Lao-Tse (600 vC)

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.