Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Op 30-5-2012 20:56, Joop schreef:
Hi,

Moet ineens aan de gang met diverse functies in calc.
Denk dat ik voor het tellen van het aantal keren dat in een bereik een
bepaalde waarde (alfa of nummeriek) voorkomt de functie aantal.als kan
gebruiken. Met enkele waardes ben ik er nu achter.
Maar hoe geef ik de criteria op als ik twee (of meer) waardes geteld wil
hebben? Bijvoorbeeld het aantal keren dat in serie cellen aap of beer
staat; of 10 of 20?

Joop

Nog een toevoeging: Ik moet ook tellingen maken van het aantal malen dat waardes voorkomen in een bepaalde range, bijv. vanaf 21 tot 30 jaar (dus >=21 en <30). Hoe doe ik dat met aantal.als of op een andere manier? Verder combinaties van twee kolommen een met geslacht en andere met leefijd, hoe daar de aantallen in de verschillende categorie├źn zijn.
Ik heb vroeger met dbase gestoeid en dan ging dat heel makkelijk.
Joop

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.