Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Op 18-05-12 23:37, H Bekkers schreef:
Hallo allemaal,

Mijn advies:

   1. Zoek "Twain" bij Google

Volgens mij is er welliswaar een Twain implementatie voor Linux, maar
wordt deze vrijwel niet gebruikt. Kodak gebruikt hem volgens mij voor
zijn Linux drivers, maar verder heb ik er nog nooit van gehoord.

Onder Linux wordt SANE het meest gebruikt. Xsane is dan de GUI waarmee
je werkt (maar daar zijn alternatieven voor).

Verder heb je nog Vuescan, dat is een commercieel programma wat zowel
onder Linux, Windows als op Mac werkt. Het ondersteund wat meer scanners
dan SANE. http://www.hamrick.com/

Verder heeft HP eigen software voor multifunctionals:
http://hplipopensource.com/hplip-web/supported_devices/index.html
Voor losse scanners gebruik je weer SANE.

In de praktijk worden er steeds minder scanners gebruikt. Ik raad mensen
veelal aan om een multifunctionial te kopen, deze kunnen een scan
zelfstandig maken en verzenden als e-mail bijlage en daarnaast ook
bijvoorbeeld kopieren.

Een goede scanner met goede Linux support is prima gebruikt te koop op
Marktplaats voor ca. 25 euro.

Groet,
Paul.

-- 
Paul van der Vlis Linux systeembeheer, Groningen
http://www.vandervlis.nl

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.