Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Ter informatie:

LibreOffice wordt uitgegeven door The Document Foundation. TDF is een onafhankelijke organisatie waar je lid van kunt worden.

Verschillende mensen uit Nederland en Vlaanderen zijn al lid, maar ik denk dat er nog wel meer zijn die bijdragen aan de code, documentatie en voorlichting, die zich als lid zouden kunnen aanmelden.

Er zijn géén aan het lidmaatschap verbonden kosten, wel verbonden mensen ;-)
En als ik me niet vergis, wordt er gewerkt aan @libreoffice.org mailadressen...

Info:
http://www.documentfoundation.org/foundation/
http://wiki.documentfoundation.org/CommunityBylaws#Membership

met vr. groeten,
Cor

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.