Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Beetje "off topic": Ik heb altijd begrepen dat "Twain" staat voor
Technology without an Interesting Name
Geen grapje. Kijk maar op het internet.


Op 18-5-2012 16:41, Jan Kijlstra schreef:
Dag Aleidus

Kijk eens op http://www.linuxquestions.org

Wel even registreren.

Probeer ook eens een andere software, en speel eens wat met je instellingen.

Overigens betekent "twain"wel degelijk iets. In het Engels.

't Is een verouderd synoniem voor "twee" of "tweetal". Denk aan "East is east, and west is west, and never the twain shall meet", de beginregel van een beroemd gedicht van Rudyard Kipling.

Waarom "twain" gekozen is als naam voor deze standaard is onbekend. Vermoedelijk is gewoon een "goed-bekkend" woord gekozen, dat zie je wel vaker. 't Beestje moet toch een naam hebben.Jan


Op 18-5-2012 15:13, Jan Kolloffel schreef:
Je kunt vanuit Writer (nog steeds) direct een scan maken maar dat is dan geen OCR-scan. Met OCR-software bewerken kan dan inderdaad wel mits je in het voor de OCR-software benodigde formaat opslaat en dan werkt het vaak nog heel pover. Beter is direct via de OCR-software scannen.

Scanners waren - en lijken nog steeds - zeer weerbarstige apparaten te zijn. Een melding dat je b.v. een ongeldige TWAIN gebruikt kan regelmatig voorkomen (TWAIN betekent helemaal niets en is dus geen afkorting, maar verwijst naar men aanneemt naar de schrijver van Tom Sawyer, Mark Twain).
Dat is de eerste hindernis bij het scannen.

Wat al eerder werd geschreven is dat je z.g. OCR (Optical Character Recognition , zeg maar letterherkenning) software nodig hebt. Ik meen een eerdere versie dat aan boord hoewel ik dat betwijfel want het is nogal gespecialiseerde software. Ook de opmerking, van Paul van der Vlis, dat de taal die je in het te scannen document hebt staan liefst door die software kan worden herkend is juist. Ik heb (een al wat oudere) Textbridge, indertijd de particuliere en dus wat beter betaalbare uitvoering van het professionele en dure OmniPage. Textbridge is (was) niet in het NL beschikbaar en daardoor moest ik wat experimenteren. Uiteindelijk heb ik voor Duits gekozen omdat dit beter werkte dan Engels. Dan is ook de helderheid en grootte van de te scannen tekst van evident belang en ook dat is niet altijd even geweldig.
Dat is dan hindernis twee.

Kortom, met OCR-software lukt het soms meteen en soms na een paar keer proberen met goede OCR-software is dus feitelijk de enige goede manier. Bijwerken zal wel altijd nodig blijven zo wordt een onduidelijke i vaak aangezien voor een l en zo.

JanOp 18-05-2012 09:34, Aleidus Aalderink schreef:
Beste Libre-users,

Tot nu toe heb ik geprobeerd om documenten die in wil bewerken in te scannen en dan na OCR bewerken. Zelfs het scannen van documenten in Libre-office blijkt niet te werken. De scanner wordt wel herkend. Mijn vermoeden is dat er nog software bij moet voor het verwerken van tekst zoals OCR software.
Ik gebruik Libre-office in Ubuntu.
Wie heeft hier ervaringen mee en kan mij hierover tips geven.

Bij voorbaat dank

Aleidus Aalderink

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.