Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Het is enorm afhankelijk van welk besturingssysteem je hebt. Onder Windows moet je de scannersoftware, voor zover ik weet, zelf installeren. Je moet kijken wat voor scanner het precies is en dan op de site van de fabrikant naar de bijbehorende software zoeken.
Met een beetje geluk zit daar ook een eenvoudig OCR tooltje bij.
Mijn ervaring is dat je die scansoftware als zodanig kan opstarten maar ook kunt aanroepen vanuit andere programma's. Misschien ook wel vanuit Libreoffice.


Op 18-05-12 09:34, Aleidus Aalderink schreef:
Beste Libre-users,

Tot nu toe heb ik geprobeerd om documenten die in wil bewerken in te scannen en dan na OCR bewerken. Zelfs het scannen van documenten in Libre-office blijkt niet te werken. De scanner wordt wel herkend. Mijn vermoeden is dat er nog software bij moet voor het verwerken van tekst zoals OCR software.
Ik gebruik Libre-office in Ubuntu.
Wie heeft hier ervaringen mee en kan mij hierover tips geven.

Bij voorbaat dank

Aleidus Aalderink


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.