Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Beste Aleidus Aalderink,

LibreOffice 3.5.2 loopt inderdaad vast als je een afbeelding wilt scannen
in Writer via Invoegen, Afbeelding, Scannen, Opvragen.
De scanner wordt herkent, de afbeelding wordt "binnengehaald", maar dan loopt Writer vast en is niet meer bruikbaar.
Het scannen van tekst gaat evenmin.
Ik heb geen idee hoe dit opgelost moet worden.
Het enige, dat ik kan bedenken is te scannen, de tekst in Kladblok op e slaan tijdelijk en dan over te zetten in Writer.
Zo doe ik dat als ik tekst moet scannen en in Writer moet zetten.

Met vriendelijke groeten,

Paul van Tooren

-----Oorspronkelijk bericht----- From: Aleidus Aalderink
Sent: Friday, May 18, 2012 9:34 AM
To: users@nl.libreoffice.org
Subject: [nl-users] Document scannen en opnieuw bewerken werkt niet met libre-office

Beste Libre-users,

Tot nu toe heb ik geprobeerd om documenten die in wil bewerken in te
scannen en dan na OCR bewerken. Zelfs het scannen van documenten in
Libre-office blijkt niet te werken. De scanner wordt wel herkend.
Mijn vermoeden is dat er nog software bij moet voor het verwerken van
tekst zoals OCR software.
Ik gebruik Libre-office in Ubuntu.
Wie heeft hier ervaringen mee en kan mij hierover tips geven.

Bij voorbaat dank

Aleidus Aalderink

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.