Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Pieter,

Helaas kan ik je probleem niet oplossen, maar het blijft wel vreemd.
Zelf draai ik LO 3.5.2.2 onder Windows 7 Nederlands.
In LO kan ik via Extra-Opties-Taalinstellingen-Talen wel andere talen
instellen:
-de gebruikersinterface op Nederlands en diverse soorten Engels;
-de lokale instelling op Afrikaans t/m Zweeds met vele talen daartussen;
-de standaardtalen voor documenten idem.
Ik dacht even dat het aan je Engelse Windows 7 zou kunnen liggen, maar
begin dat nu toch te betwijfelen.
Of het moet zijn dat je Engelse Windows op een of andere manier niet
overweg kan met andere talen, maar ik zou niet weten of dat zo is en zo ja,
hoe je dat zou moeten veranderen.
Het spijt me dat ik je niet verder kan helpen.
Ik verwacht dat er op dit forum toch anderen moeten zijn die dat wel kunnen.
Houd dus moed (en heb geduld). ;-)

Groet,
Harry Harmsen
AssenOp 24 april 2012 22:17 schreef Pieter Padmos <ppadmos@hetnet.nl> het
volgende:

Dank je wel voor je antwoord, Harry.

Echter, als je mijn mail goed had gelezen dan had je kunnen zien dat
nl.libreoffice.org de eerste was die ik probeerde, zonder succes.
Jij beval me een iets andere site aan, maar daarbij kwam ik, na aanklikken
Nederlands, op precies hetzelfde venster terecht als ik kreeg via
http://www.libreoffice.org/**download/<http://www.libreoffice.org/download/> Eveneens zonder 
succes.

Ik ga die site die Theo van Nunen me aanbeval nog maar eens proberen, maar
met weinig hoop.

Met hartelijke groet,
------------------------------**------------------------------**
------------------------------**------------------------------**----------
Pieter Padmos, P. Buyslaan 24, 3818 LD Amersfoort, The Netherlands, tel.
(+31)0334619868
------------------------------**------------------------------**
------------------------------**------------------------------**----------
-----Oorspronkelijk bericht----- From: H. Harmsen
Sent: Tuesday, April 24, 2012 6:49 PM
To: users@nl.libreoffice.org
Subject: Re: [nl-users] Problemen met taal LibreOffice

Of probeer deze pagina: 
http://nl.libreoffice.org/**download/?type=win-x86<http://nl.libreoffice.org/download/?type=win-x86>
en klik dan op 'Nederlands'

Groet,
Harry Harmsen
AssenOp 24 april 2012 18:28 schreef Ivo ten Hagen <ith@pehabo.nl> het volgende:

 of http://nl.libreoffice.org/****download/<http://nl.libreoffice.org/**download/>
<http://nl.**libreoffice.org/download/<http://nl.libreoffice.org/download/>


Op 24-4-2012 18:24, Theo van Nunen schreef:

 Probeer het eens met de site van gratissofwaresite.nl
http://www.gratissoftwaresite.****nl/downloads/LibreOffice+****
kantoorpakket<http://www.**gratissoftwaresite.nl/**
downloads/LibreOffice+**kantoorpakket<http://www.gratissoftwaresite.nl/downloads/LibreOffice+kantoorpakket>

succes Theo

Op 24-4-2012 18:15, Pieter Padmos schreef:

 Geachte heer/mevrouw,

Ik ben een nieuwe gebruiker van LibreOffice.

Ik heb onlangs de Nederlandse versie van LibreOffice 3.5.2 geprobeerd te
downloaden. Eerst via nl.libreoffice.org/. Met vermelding Windows en
nl-Nederlands op de site.
Ik kreeg een Engelse versie, te oordelen aan de teksten op de Toolbar.
De naam is: LibO_3.5.2_Win_x86_install_****multi.msi Dit lijkt een
multi-language programma.
Via Tools/Options/Language Settings/Languages kon ik bij User Interface
slechts Engelse taalsoorten vinden.
Dus een puur Engels programma? Bij de installatie heb ik ook geprobeerd
Aangepast, met de taal gewijzigd. Maar dat ondersteunde ook geen
Nederlands.

Op http://www.libreoffice.org/****download/<http://www.libreoffice.org/**download/>
<http://www.**libreoffice.org/download/<http://www.libreoffice.org/download/>>ook
geprobeerd “Windows, version 3.5.2, Dutch” te downloaden, met hetzelfde
negatieve resultaat.

Daarna een Nederlandse versie van het helppack:
 LibO_3.5.2_Win_x86_helppack_****nl.msi gedownload en geïnstalleerd.
Dat lijkt, gezien de naam wél een Nederlandse versie.

Als ik nu op de geïnstalleerde LibreOffice Writer op Help klik, krijg ik
een reddingsboeitje met de tekst LibreOffice Help. Daarop klikkend
krijg ik
een pagina op mijn Browser met slechts een gebruiksaanwijzing voor Help!

Een kennis van mij heeft wél een Nederlandse versie van LibreOffice
3.5.2 en die heeft geen problemen met Help.

Hoe kom ik aan zo’n Nederlandse versie??
Ik ben langzamerhand in het stadium dat ik maar op de Engelse versies
van Main Program en Help wil overgaan, want ik heb die Help hard nodig
voor
etiketten maken!

O, ja, ik heb Windows 7 in de Engelse versie. Zou die ellende hieraan
liggen?
Dan vind ik dit toch wel een fout van LibreOffice!

Heel graag uw antwoord plus eventuele remedie.

Met hartelijke groet,
------------------------------****----------------------------**--**
------------------------------****----------------------------**
--**----------

Pieter Padmos, P. Buyslaan 24, 3818 LD Amersfoort, The Netherlands, tel.
(+31)0334619868
------------------------------****----------------------------**--**
------------------------------****----------------------------**
--**----------
 --
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: 
http://wiki.**documentfoundati**on.org/**<http://documentfoundation.org/**>
Netiquette 
<http://wiki.**documentfoundation.org/**Netiquette<http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette>

List archive: http://listarchives.**libreoff**ice.org/nl/users/<http://libreoffice.org/nl/users/>
<http://**listarchives.libreoffice.org/**nl/users/<http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/>

All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.**documentfoundation.org/**
Netiquette <http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette>
List archive: 
http://listarchives.**libreoffice.org/nl/users/<http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/>
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.**documentfoundation.org/**
Netiquette <http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette>
List archive: 
http://listarchives.**libreoffice.org/nl/users/<http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/>
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.