Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Ik kom op sites de FREQUENTIE-functie tegen, maar die zie ik niet in de Nederlandse functielijst van Calc. Is er ergens een vertaling van originele (Engelstalige) functies naar de vertaalde Nederlandse termen?

Op 30-1-2012 17:18, H.C. van der Burg schreef:
Op 30-1-2012 16:37, Ivo ten Hagen schreef:
Dat is het risico als ik de vraag niet echt nauwkeurig formuleer, zonder ruimtye voor misverstanden. Ik probeer het nog eens. In Excel heb je de functie "Histogram" onder "gegevensanalyse". Waar en met welke omschrijving is deze functie in Calc te vinden?
Volgens mij zit deze functie niet standaard in Excel. Indien het Analys Toolpack, een addin, is geladen dan is deze functie wel beschikbaar. Veel van de functies uit dit Analys Toolpack zijn echter ook in Calc terug te vinden (zie statische functies in de help van Calc).
Hopelijk komt u hiermee verder.

Met vriendelijke groet,
Henk van der Burg--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.