Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Dat is het risico als ik de vraag niet echt nauwkeurig formuleer, zonder ruimtye voor misverstanden. Ik probeer het nog eens. In Excel heb je de functie "Histogram" onder "gegevensanalyse". Waar en met welke omschrijving is deze functie in Calc te vinden?

Op 30-1-2012 16:29, Joren schreef:
Ivo,

Zeer zeker. Dit hoort tot het basispakket van een spreadsheet-programma (zoals het programma 'Calc' dat in LibreOffice aanwezig is, vergelijkbaar met Excel).

Groet,
Joren

Op 30/01/12 15:59, Ivo ten Hagen schreef:
In mijn statistiekboek wordt verwezen naar Excel, histogramman. Is dat ook in LibreOffice aanwezig?
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.