Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Dag Ivo,

Ivo ten Hagen wrote (30-01-12 18:48)
Ik kom op sites de FREQUENTIE-functie tegen, maar die zie ik niet in de
Nederlandse functielijst van Calc. Is er ergens een vertaling van
originele (Engelstalige) functies naar de vertaalde Nederlandse termen?

Ja: je hebt altijd een Engelstalige versie in je installatie.
Die kun je aanzetten via Extra > Opties > Taalinstellingen > Taal UI/gebruikersinterface.

De namen van formules en functies wisselen ook met de UI taal.
Leuke manier om te kijken hoe het in verschillende talen heet.

(Misschien is er wel een snellere manier, maar wilde je deze niet onthouden.)

groet,

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.