Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Beste mensen,

Sinds enige tijd is er een nieuwe PDF-subset beschikbaar, namelijk PDF/A-2, de opvolger van PDF/A-1. PDF/A is bedoeld voor archivering, maar is ook een formaat dat geschikt is om een bestand toegankelijk te maken. Op dit moment kun je vanuit LibreOffice een bestand exporteren naar PDF in PDF/A-1-formaat.

Is er bij iemand van jullie iets bekend over de toekomstige mogelijkheden van LibreOffice, namelijk wordt er gewerkt aan de mogelijkheid om ook te exporteren naar PDF/A-2? Misschien is dit niet de goede lijst, maar misschien kan iemand me vertellen waar ik die vraag dan wel kan posten.

De vraag is op dit moment relevant, want overheden moeten hun PDF's plaatsen in een toegankelijk formaat. Dat is PDF/A. PDF/A-1 biedt minder mogelijkheden, dus is voor overheden een office-pakket belangrijk dat kan exporteren naar PDF/A-2. MS Office kan dat nog niet...

Groet, Jaap--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.