Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Hey,

Inderdaad een interessante vraag. Ik heb een oplossing. Misschien niet DE oplossing, maar het werkt wel :).

Je geeft elke kop zijn eigen stijl, zoals je nu al doet. '2. Kop 1'; '2.1 Kop 2'; enzoverder. Daarnaast geef je ook elke tekstblok een stijl, bv 'tekstblok'. Voor en na elke 'kop' zet je de 'afstand boven en onder de alinea' op 0cm (Opmaak -> Stijl en opmaak; Rechtermuisklik op kop 1 -> wijzigen... -> tabblad 'Inspringingen en afstanden'). Dit herhaal je voor voor elke 'kop-stijl' (ik zie dat je tot kop 3 gaat, dus ga je tot kop 3). Vervolgens doe je hetzelfde voor 'tekstblok', maar dan deze keer MET een bepaalde 'afstand boven en onder de alinea'. Zo zorgt de koptekst niet voor extra witregels, maar bepaal je de witruimte door je tekstblokken.

Ik hoop dat je er iets mee bent.

Groet,
Joren


Op 29/01/12 12:58, Sawims Sawims schreef:
Hallo,

Ik probeer een bestaand bestand wat ruimer op te stellen, o.a. door ruimte
boven de kopen toe te voegen. Het document is netjes met styles gemaakt,
waardoor geen extra lege regels nodig zijn.  Als ik nu in de style van de
koppen de ruimte boven de alinea groter maak, dan werkt dit redelijk goed.
Alleen als meerdere koppen na elkaar staan gaat het niet goed.  Dan wil ik
de ruimte namelijk niet hebben.

Wat ik wil is het volgende:
*[3 cm. ruimte]
2. Kop 1
2.1 Kop 2
2.1.1 Kop 3
[.5 cm ruimte]
Tekst blok...
[3 cm. ruimte]
2.1.2 Kop 3
...*

Wat ik krijg is:
*[3 cm. ruimte]
2. Kop 1
[3 cm. ruimte]
2.1 Kop 2
[3 cm. ruimte]
2.1.1 Kop 3
[.5 cm ruimte]
Tekst blok...
[3 cm. ruimte]
2.1.2 Kop 3
...*

Wie heeft een idee hoe ik dit op kan lossen?

Alvast bedankt,
Wim--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.