Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Het zou leuk zijn als je een bijna leeg document met deze indeling als bijlage kon toevoegen op de mailinglist. Best interessant om er naar te kijken op deze zondag....
pieter

Op 29-01-12 12:58, Sawims Sawims schreef:
Hallo,

Ik probeer een bestaand bestanda wat ruimer op te stellen, o.a. door ruimte
boven de kopen toe te voegen. Het document is netjes met styles gemaakt,
waardoor geen extra lege regels nodig zijn.  Als ik nu in de style van de
koppen de ruimte boven de alinea groter maak, dan werkt dit redelijk goed.
Alleen als meerdere koppen na elkaar staan gaat het niet goed.  Dan wil ik
de ruimte namelijk niet hebben.

Wat ik wil is het volgende:
*[3 cm. ruimte]
2. Kop 1
2.1 Kop 2
2.1.1 Kop 3
[.5 cm ruimte]
Tekst blok...
[3 cm. ruimte]
2.1.2 Kop 3
...*

Wat ik krijg is:
*[3 cm. ruimte]
2. Kop 1
[3 cm. ruimte]
2.1 Kop 2
[3 cm. ruimte]
2.1.1 Kop 3
[.5 cm ruimte]
Tekst blok...
[3 cm. ruimte]
2.1.2 Kop 3
...*

Wie heeft een idee hoe ik dit op kan lossen?

Alvast bedankt,
Wim


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.