Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Ik zit achter mijn Kubuntu computer. Daar heb ik Libreoffice 3.4.0 op geïnstalleerd. Gewoon van de site van Libreoffice gedownload. Ik werk er al een poosje mee en het bevalt geweldig.

Maar ik heb een probeem:
- ik merk op dat het zoekveld in Writer er niet is. Dit is in de versie 3.3 geïntroduceerd. Omdat ik het nooit gebruik merk ik nu pas dat hij er niet is. Raar. Ik heb ook gekeken maar ik kan niet vinden hoe ik hem e.v. terug zou kunnen zetten.
Weet iemand meer?
Pieter

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.