Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Wat zou je ervan denken als je eerst in de bovenste werkbalk op je scherm de knop "beeld" aanklikken.
Daarna in het pull-down menu "werkbalken" aan klikken
als deze open staat "zoeken" aanzetten
en klaar is kees.
Veel plezier

vr.gr. HeinOp 29-6-2011 18:20, Pieter Kristensen schreef:
Ik zit achter mijn Kubuntu computer. Daar heb ik Libreoffice 3.4.0 op geïnstalleerd. Gewoon van de site van Libreoffice gedownload. Ik werk er al een poosje mee en het bevalt geweldig.

Maar ik heb een probeem:
- ik merk op dat het zoekveld in Writer er niet is. Dit is in de versie 3.3 geïntroduceerd. Omdat ik het nooit gebruik merk ik nu pas dat hij er niet is. Raar. Ik heb ook gekeken maar ik kan niet vinden hoe ik hem e.v. terug zou kunnen zetten.
Weet iemand meer?
Pieter


--


H.H.A.B. Bergman
Weegbree 14
8265 ER Kampen
038-3329775
h.bergman@xs4all.nl


Disclaimer:
De informatie verzonden met dit E-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. 
Gebruik door anderen dan geadresseerde(n) is verboden. De informatie in dit E-mailbericht (en 
bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en kan binnen het bereik vallen van een 
geheimhoudingsplicht en een verschoningsrecht.--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.