Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


H.H.A.B. Bergman wrote (29-06-11 20:14)

Daarna in het pull-down menu "werkbalken" aan klikken
als deze open staat "zoeken" aanzetten

Andere manier:
- Ctrl-F aanslaan
- zoekwoord typen
- Enter voor (volgende) vinden
- Esc voor klaar

Dit lijkt verdacht veel op hoe het bij FireFox werkt ;-)
Gevolg: oude zoek-/vervangvester openen met ALt-Ctrl-F

Er zijn nog wat issues met de zoekbalk. Als je bijvoorbeeld in het venster Reguliere uitdrukkingen hebt aangezet, wordt dat bij de volgende zoekactie via de zoekbalk ook gebruikt :-)

Veel groet,

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.