Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Goeienavond Ekrem,

Ekrem Koc wrote (25-06-11 14:02)

Is het mogelijk om het document in de emailbericht (layout ziet als
HTML incl. foto's) exporteren: van libreoffice writer naar
thunderbird? Dan hoeven ze geen bijlage openen.

Je bent ongetwijfeld op de hoogte met de opties
 Bestand > Zenden > ....
Daar staat niet de keuze HTML bij :-\

Edoch,,, Als je mail merge doet, kun je bij stap 8 kiezen voor het verzenden per mail als HTML. Een beetje omslachtig om in te richten voor één document/bericht, maar het werkt wel. Zolang je tenminste geen afbeeldingen in de HTML plaatst.

Hmm, weet niet of je hier heel gelukkig van wordt ;-)

vr. groet,

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.