Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Allereerst de vraag hoe ik zo’n mail van diverse personen moet beantwoorden??
Ik doe het dus maar even op mijn manier

Inderdaad kan ik het bereik (is dat de juiste term?) nu sorteren op alle kolommen door op Opmaak | 
cellen samenvoegen te klikken. Dus dat is opgelost.
Ik zit nog met een aantal vragen:

-  Wanneer ik tekst in een cel tik, loopt de tekst aan het einde van de cel gewoon door naar de 
aangrenzende cellen. Kan ik het regelen dat de tekst aan het einde van de cel verder gaat op de 
volgende regel?

-  Bij toeval ontdekte ik dat je in een cel een tekst op de volgende regel krijgt door op 
Ctr+Enter te drukken. Staat dat ergens in de Help??

-  Ik heb een proeftabelletje bijgevoegd. Ik kwam de volgende problemen tegen bij het samenvoegen 
van de cellen:
  a. Wannneer ik b.v. twee cellen selecteer en dan kies voor Opmaak | cellen samenvoegen, moet ik 
tussen twee opties kiezen n.l. samenvoegen en centreren of gewoon cellen samenvoegen.
  b. Dan krijg ik een keuzemenu: “De inhoud van de verborgen cellen naar de eerste cel 
verplaatsen?” Dit is acacadabra. Welke optie moet ik kiezen en wat bedoelen ze met die kreet?
  c. Ik heb uiteraard alles geprobeerd en raak dan vaak een regel kwijt. Waar is die gebleven?
  Dat samenvoegen van cellen wordt één grote puinhoop, terwijl dat toch simpel moet zijn.
  Wat doe ik fout bij het samenvoegen van cellen of ben ik iets vergeten om van te voren te 
regelen?

Bedankt voor de reacties,

Manuel Pimentel

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.