Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Op vrijdag 24 juni 2011 09:17 schreef Manuel:

-  Wanneer ik tekst in een cel tik, loopt de tekst aan het einde
van de cel gewoon door naar de aangrenzende cellen. Kan ik het
regelen dat de tekst aan het einde van de cel verder gaat op de
volgende regel?

-  Bij toeval ontdekte ik dat je in een cel een tekst op de
volgende regel krijgt door op Ctr+Enter te drukken. Staat dat ergens
in de Help??

-  Ik heb een proeftabelletje bijgevoegd. Ik kwam de volgende
  problemen tegen bij het samenvoegen van de cellen: a. Wannneer ik
  b.v. twee cellen selecteer en dan kies voor Opmaak | cellen
  samenvoegen, moet ik tussen twee opties kiezen n.l. samenvoegen en
  centreren of gewoon cellen samenvoegen. b. Dan krijg ik een
  keuzemenu: “De inhoud van de verborgen cellen naar de eerste cel
verplaatsen?” Dit is acacadabra. Welke optie moet ik kiezen en wat
bedoelen ze met die kreet? c. Ik heb uiteraard alles geprobeerd en
raak dan vaak een regel kwijt. Waar is die gebleven? Dat samenvoegen
van cellen wordt één grote puinhoop, terwijl dat toch simpel moet
zijn. Wat doe ik fout bij het samenvoegen van cellen of ben ik iets
vergeten om van te voren te regelen?

Nu probeer je kennelijk cellen samen te voegen in plaats van de samenvoeging op te heffen.
Een bereik waarin zich samengevoegde cellen bevinden laat zich moeilijk sorteren.

Eerst wat algemene uitleg: een nieuw, leeg werkblad bevat geen samengevoegde cellen.
Je kunt een rechthoekig gebied selecteren en dan de cellen daarin samenvoegen.
Dat betekent dat het resultaat zich als één cel, die de plaats van de samengevoegde cellen inneemt, 
gedraagt.
De inhoud van de oorspronkelijke cellen is dan niet meer bereikbaar voor bewerking, maar wel als 
formuleargument.
Stond er in meerdere cellen uit dat gebied vóór het samenvoegen al iets, dan moet dat ergens naar 
toe,
vandaar die vraag over verborgen cellen.
Kies je ja, dan wordt alles samengevoegd in één cel,
kies je nee, dan blijft alles op zijn plaats, maar wordt onbereikbaar totdat je de samenvoeging 
weer ongedaan maakt.
Dat gaat op dezelfde manier als samenvoegen. De samenvoeging van de inhoud wordt daarbij niet 
ongedaan gemaakt.

Als je gegevens vanuit een ander type bestand kopieert, is het mogelijk dat er samengevoegde cellen 
ontstaan.
Wil je de gegevens sorteren, dan moet je eerst de samenvoegingen opheffen,
en dan kijken of de gegevens in de juiste cel staan, en zonodig kopiëren of verplaatsen.

Als een tekst niet in een cel past, kun je de kolom breder maken,
laten weergeven over de aangrenzende cellen (kan ook de cel links zijn als de tekst gecentreerd of 
rechts uitgelijnd is),
of laten doorlopen over meerdere regels.
Dat laatste kan via Opmaak, Cellen, tabblad Uitlijning, Automatische tekstomloop aanvinken.
Je kunt dit uiteraard voor meerdere cellen tegelijk doen, en als je cellen kopieert wordt dit soort 
eigenschappen meegekopieerd.

Alex.


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.