Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Goede morgen Manuel,

Manuel wrote (24-06-11 09:17)
Allereerst de vraag hoe ik zo’n mail van diverse personen moet beantwoorden??
Ik doe het dus maar even op mijn manier

'Moet' is een groot woord. Maar onder mensen die veel en vaak van mail gebruik maken, is het vrij algemeen om te doen zoals ik nu heb gedaan:
 - tekst die niet relevant is voor het antwoord weg laten
 - daar onder reageren.
Maar dit is niet in alle gevallen het handigst.
Soms is de situatie zo dat ik samenvat, of opnieuw begin etc.

Bedankt voor de reacties,

Graag gedaan :-)
 - ik ga er van uit dan anderen nog wel op de Calc-vragen reageren ;-)

Cor

--
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.