Date: prev next · Thread: first prev next last


Allen


Aan de handleiding voor Calc voor LibreOffice versie 6 is hoofdstuk 3,
Diagrammen
en grafieken maken, toegevoegd.

Dit hoofdstuk gaat zeer uitgebreid in op het maken en het gebruiken van
grafieken/diagrammen. Zo kunt u grafieken maken met de Assistent diagram,
maar ook deze op diverse manieren kopiƫren, exporteren en opmaken. Ook kunt
u kiezen uit diverse grafiek/diagramtypen. Daarnaast wordt er uitgebreid
met voorbeelden uitgelegd wanneer het beste welke grafiek gebruik kan
worden.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.