Date: prev next · Thread: first prev next last


Allen


Aan de handleiding voor Calc voor LibreOffice versie 6 is hoofdstuk 9,
Analyseren
van gegevens, toegevoegd.

Hierin kunt u lezen hoe u de hulpmiddelen voor het analyseren van gegevens
kunt gebruiken. Zo kunt u gegevens consolideren, subtotalen maken,
scenario’s maken, gelijktijdig meerdere bewerkingen uitvoeren, Doelzoeken
gebruiken, de Oplosser gebruiken en statistische hulpmiddelen gebruiken.
Benieuwd wat u hier allemaal mee kunt? Ga dit hoofdstuk dan snel bekijken.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.