Date: prev next · Thread: first prev next last


Fraai werkstuk, meteen weer ideeën opgedaan. Dank

Met vriendelijke groet
Ivo ten Hagen
Op 7-11-2019 om 20:42 schreef Cor Nouws:
Beste allen!

Al geruime tijd hebben we een

Kees - zie onder - heeft heel vriendelijk een bijgewerkte versie gemaakt.
   "Maak je mooiste werkstuk met LibreOffice Witter"

Maar eigenlijk zou er best een leuke, mooie voorkant bij het werkstuk
passen..
Kijk eens hoe het nu is:
   https://nextcloud.documentfoundation.org/s/bo8fKwiTw9r83Nf
Zijn er mensen die daar ideeën bij hebben :) ??

vr. groet,
Cor


Kees Kriek wrote on 01/03/2019 09:56:
Hi Cor

Ik heb de opmaak van de handleiding consistent gemaakt met de overige
handleidingen voor LO. Ook heb ik hier en daar wat aangepast en de
menuverwijzingen aangepast op LO 6.2.
Ik hoor wel of je het hier mee eens bent.


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.