Date: prev next · Thread: first prev next last


Allen

Van de Handleidingen voor Calc versie 6 is het hoofdstuk 'Gegevens van Calc
koppelen' vertaald en gepubliceerd.

In dit hoofdstuk kunt u lezen hoe u meerdere bladen in één werkblad kunt
gebruiken. Hoe u een blad invoegt, de naam ervan wijzigen of er één
verwijderen. Ook het (in een formule) verwijzen naar cellen in andere
bladen binnen het werkbad of naar andere werkbladen komt aan de orde.
Daarna wordt het gebruik van hyperlinks besproken, het koppelen van externe
gegevens en het koppelen naar geregistreerde gegevensbronnen. Tenslotte
wordt er nog ingegaan op het inbedden van werkbladen als OLE-objecten of
DDE-koppelingen.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.