Date: prev next · Thread: first prev next last


Op wo 20 feb. 2019 om 07:04 schreef Rob Westein <rwestein@planet.nl>:


On 19-02-19 08:55, Kees Kriek wrote:
Allen


Omdat we nu met de migratie bezig zijn heb ik de volgende vraag:
Voor sommige documenten, met name de Handleiding voor beginners en de
Handleiding voor Writer, staan er verschillende versies op de
documentenpagina.
Voor de Handleiding voor beginners bijvoorbeeld staan er versies voor
LibreOffice 4.2, 5.0, 5.1, 5.2 en 6. De vraag is of het nuttig is om al
de
(oude) versies te behouden.
Wellicht gebruikt niemand deze versie meer.
Welke versies zijn nuttig om nog te publiceren?


Graag hoor ik jullie mening.


Hartelijk dank voor jullie reactie zover.


Ik zou zeggen de huidige versie en de voorlaatste versie publiceren.


Dit wordt door de meesten als wenselijk geacht. Dat gaan we met de migratie
dan ook zo inrichten. Dat wil zeggen de twee laatst beschikbare versies.
Welke versies dit zijn is afhankelijk van de ontwikkeling door de
Engelstalige documententeam. De oudere versies blijven uiteraard bewaard en
zijn opvraagbaar.


Aanvullend daarop heb ik nog een verzoek... is het een idee om als alle
hoofdstukken van een handleiding, de handleiding als 1 bestand (PDF en/of
ODT) aan te bieden.
Vind het zelf handig om in 1 bestand te zoeken wat ik nodig heb...


Dit is oorspronkelijk ook de bedoeling. Als alle hoofdstukken klaar zijn er
één hoofddocument met subdocumenten van maken. In de praktijk  is dit niet
zo eenvoudig gebleken. Vooral het goed laten lopen van inhoudsopgaven en
paginanummering. Leo Moons is dit aan het onderzoeken en hopelijk kan dit
in de toekomst gerealiseerd worden.

Groeten, Kees


/Rob--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.