Date: prev next · Thread: first prev next last


Allen

Zoals jullie (wellicht) weten zijn de handleidingen voor LibreOffice te
vinden op https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/
Nu zijn de handleidingen daar niet fysiek aanwezig maar op een service van
ODF Authors. Op de documentenpagina staan koppelingen naar de documenten op
ODF Authors.
Nu gaat de service van ODF Authors verdwijnen en worden de documenten
gemigreerd naar een nieuwe service, Nextcloud genaamd.
Daar merken jullie op zich niets van, want de documenten worden dan
gekoppeld naar de Nextcloud. Het enige verschil is dat de documenten nu
gedownload moeten worden, terwijl de Nextcloud de documenten opent in de
viewer van de browser, waarna gekozen kan worden om te downloaden.

Omdat we nu met de migratie bezig zijn heb ik de volgende vraag:
Voor sommige documenten, met name de Handleiding voor beginners en de
Handleiding voor Writer, staan er verschillende versies op de
documentenpagina.
Voor de Handleiding voor beginners bijvoorbeeld staan er versies voor
LibreOffice 4.2, 5.0, 5.1, 5.2 en 6. De vraag is of het nuttig is om al de
(oude) versies te behouden.
Wellicht gebruikt niemand deze versie meer.
Welke versies zijn nuttig om nog te publiceren?
Voor sommige modules, zoals Calc, is de nieuwste versie 4.2. Die blijft
natuurlijk staan tot er een nieuwe versie is. Daar wordt momenteel door de
Engelse documentengroep aan gewerkt.

Graag hoor ik jullie mening.

Met vriendelijke groet,
Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.