Date: prev next · Thread: first prev next lastOn 19-02-19 08:55, Kees Kriek wrote:
Allen


Omdat we nu met de migratie bezig zijn heb ik de volgende vraag:
Voor sommige documenten, met name de Handleiding voor beginners en de
Handleiding voor Writer, staan er verschillende versies op de
documentenpagina.
Voor de Handleiding voor beginners bijvoorbeeld staan er versies voor
LibreOffice 4.2, 5.0, 5.1, 5.2 en 6. De vraag is of het nuttig is om al de
(oude) versies te behouden.
Wellicht gebruikt niemand deze versie meer.
Welke versies zijn nuttig om nog te publiceren?


Graag hoor ik jullie mening.

Ik zou zeggen de huidige versie en de voorlaatste versie publiceren.

Aanvullend daarop heb ik nog een verzoek... is het een idee om als alle hoofdstukken van een 
handleiding, de handleiding als 1 bestand (PDF en/of ODT) aan te bieden.
Vind het zelf handig om in 1 bestand te zoeken wat ik nodig heb...

/Rob--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.