Date: prev next · Thread: first prev next last


Hoi

Ik heb voor zover mogelijk de releasenotes 6.1 vertaald. ( https://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/6.1/nl ) Er zaten een paar zinnen tussen waarvan ik weinig chocolade kon maken :-(

In deze zinnen wordt of te veel jargon gebruikt of ik kon in LO niet het juiste scherm vinden.. (werk normaal gesproken met de engelse versie wat vertalen voor mij nogal gecompliceerd maakt.)


Degene die eea aan kunnen vullen zijn welkom om dit te doen! Mijn dank gaat uit naar Cor voor het vertalen van de Notes voor de Online versie.

Groet,

Rob--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.