Date: prev next · Thread: first prev next last


Oh, dat wist ik niet... Dan ga ik binnenkort nog eens goed kijken

Op wo 8 aug. 2018 11:03 schreef Cor Nouws <oolst@nouenoff.nl>:

Hi Pieter,

Rob Westein wrote on 08-08-18 08:57:
Hoi Pieter,
----Origineel Bericht---- Van : pieterkristensen@gmail.com Datum :
08/08/2018 08:18

Ik heb de release notes gelezen. In de orriginele versie mis ik
geloof ik een aantal dingen.... - de integratie in kde (zou
verbeterd zijn)

Ik weet dat er nu hard aan wordt gewerkt. Maar dat is voor de 6.2

- LO opent nu voor het eerst recente Apple Pages documenten en

Dat is anders dan wat in de notes voor 6.0 staat ?


https://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/6.0#Improvements_in_Apple_Pages_import

- LO 6.1 is op mijn systeem niet meer zo (raar) traag als 6.0 was.

:)

Het is natuurlijk wel laat nu en wie weet is het ook niet van
belang. Pieter

De release notes worden (meestal) samengesteld door de ontwikkelaars.

Zeker. En iedereen mag er dingen bij zetten. Dus als je iets mist, zet
het er bij. Met wel een referentie naar de bijdrage (ik kijk altijd af
hoe anderen het doen ;) )
Natuurlijk: hoe eerder hoe beter. Je kunt ook gewoon via de mail
overleggen met anderen.

groetjes,

--
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger https://nl.libreoffice.org
- volunteer https://www.libreoffice.org
- Member Board The Document Foundation
- http://www.nouenoff.nl / https://www.mijnclouoffice.nl

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.