Date: prev next · Thread: first prev next last


Beste lezers,

Er zijn in onze Nederlandstalige community ook meerdere actievelingen
die lid zijn van The Document Foundation (TDF). En in TDF zijn
binnenkort verkiezingen voor het Membership Committee. Daarvoor mogen
leden zich weer melden als kandidaat.

Ik ben jaren lid van het MC geweest en wil het van harte aanbevelen!

Het MC beoordeelt, simpel, de aanvragen voor het lidmaatschap. En dat
wordt beoordeeld op basis van allerlei dingen die mensen doen voor
LibreOffice, Document Liberation. Via informatie die ze geven, openbare
bronnen, info van andere leden.
Je hebt als lid wat meer internationaal contact. Een of twee keren per
kwartaal een vergadering via internet. Af en toe wat mails lezen of
beantwoorden.
Als je verantwoordelijk bent voor de hele ledenadministratie, is het
natuurlijk meer werk. Maar dat wordt zeker niet van je verlangd.
Het is leuk vanwege de contacten, omdat je wat meer leert van de grote
diversiteit in de community etc. En het is belangrijk werk: leden zijn
de basis van de gemeenschap.

Zou je er over denken .. evt wat meer willen weten? Dan mag je me altijd
vragen.
Informatie over de verkiezingen staat hier:

https://listarchives.documentfoundation.org/www/board-discuss/msg04132.html
Aanmeldingen tot 27 augustus.
Het spreekt voor zich dat ik kandidaten uit onze club zeer zal steunen :)

h groet,
Cor

-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger https://nl.libreoffice.org
- volunteer https://www.libreoffice.org
- Member Board The Document Foundation
- http://www.nouenoff.nl / https://www.mijnclouoffice.nl

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.