Date: prev next · Thread: first prev next last


hdv@gmail wrote on 07-08-18 09:47:

Lijkt mij in deze context inderdaad een goede keuze. Op de Engelse woordkeuze
valt trouwens nog wel wat af te dingen, maar dat is niet aan ons.

Vertalen is al niet makkelijk, en dat wordt er inderdaad niet handiger
op... Overigens: het is prima om suggesties doen voor ook de Engelse
tekst. Maar dan moet je wel net op het juiste moment, op de juiste
plaats opletten. De releasenotes bijvoorbeeld: zo af en toe doe ik
(kleine) verbeteringen/aanpassingen in de Engelstalige.

groet,

-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger https://nl.libreoffice.org
- volunteer https://www.libreoffice.org
- Member Board The Document Foundation
- http://www.nouenoff.nl / https://www.mijnclouoffice.nl

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.