Date: prev next · Thread: first prev next last


Op woensdag 19 juli 2017 22:53:23 CEST schreef Cor Nouws:
Beste mensen,

Op 22 augustus hebben we een eenvoudig standje op een dag in een
kennismakingsweek voor studenten. Daar staat van alles en nog wat
interessants, en we denken dat LibreOffice ook wel iets leuks te bieden
heeft :)

Wie hebben de mogelijkheid om een halve of hele dag te helpen? Pieter en
ik zijn er ook. Eventuele reiskosten kunnen vergoed worden.

met groet,
Cor

Ik zou wel de gehele dag kunnen helpen.

-- 
vr.gr.

Freek de Kruijf


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.