Date: prev next · Thread: first prev next last


Hoi Kees,

Kees Kriek wrote on 24-07-17 05:26:

Je krijgt weinig (geen) reacties op je oproepen. Ik denk dat de Nederlandse
gemeenschap een beetje ingedut is.

Ik denk dat het meevalt. We zijn meestal afhankelijk van enkele
opvallende sterren voor het grote gevoel dat er veel gebeurt. En verder
zijn er meerdere mensen die af en toe wat bijdragen.. Maar wat betreft
de mensen die wat meer doen, is het even wat rustiger, zo lijkt.

Zelf heb ik momenteel niet zoveel tijd voor Libreoffice.
Ik ga namelijk verhuizen.

Leuk - veel plezier en succes ermee!
Cor

-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.