Date: prev next · Thread: first prev next last


Hi Cor

Je krijgt weinig (geen) reacties op je oproepen. Ik denk dat de Nederlandse
gemeenschap een beetje ingedut is. Zelf heb ik momenteel niet zoveel tijd
voor Libreoffice.
Ik ga namelijk verhuizen. De afgelopen weken zijn we druk in de weer
geweest met het verhuisklaar maken van de oude woning. Vanmiddag krijgen we
de sleutel van het nieuwe huis en gaan we daar opknappen en uiteindelijk
verhuizen. Het is in een twee onder één kapwoning in een klein dorpje in de
buurt van waar mijn zoon woont, net over de grens van Gelderland. Voorlopig
blijf ik nog wel in Zoetermeer werken, dus dat wordt dagelijks reizen.
Ik heb er wel megazin in om daar te gaan wonen.

Groetjes, Kees

Op 19 juli 2017 om 22:53 schreef Cor Nouws <oolst@nouenoff.nl>:

Beste mensen,

Op 22 augustus hebben we een eenvoudig standje op een dag in een
kennismakingsweek voor studenten. Daar staat van alles en nog wat
interessants, en we denken dat LibreOffice ook wel iets leuks te bieden
heeft :)

Wie hebben de mogelijkheid om een halve of hele dag te helpen? Pieter en
ik zijn er ook. Eventuele reiskosten kunnen vergoed worden.

met groet,
Cor

--
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.