Date: prev next · Thread: first prev next last


On 2017-07-19 22:50, Cor Nouws wrote:
Beste allemaal,

De Nederlandstalige community zou een leuke community-bijeenkomst kunnen
organiseren, waarbij de kosten worden gedragen door The Document Foundation.

Zijn er mensen die zin hebben om te helpen dat op een leuke manier te
doen? Bijvoorbeeld ergens november (september: vakantie is net
voorbij; oktober: LibreOffice Conference..)? Er is altijd veel vrijheid
om op een eigen manier invulling te geven. Maar het gaat niet vanzelf ;)

Benieuwd & vr. groet,

Hai Cor,

Als ik geen verplichtingen voor het werk heb op de data die gepland gaan worden,
dan wil ik wel komen helpen. Ik kan eventueel ook een presentatie verzorgen als
dat gewenst is. Writer, Calc en Impress worden meestal al vrij goed belicht, dus
wellicht over Draw? Daar doe ik vrij veel mee, dus daar kan ik wel wat leuks
over vertellen, denk ik. Bovendien wordt dat pakket in mijn ogen structureel
onderschat en kan het dus wel wat TLC gebruiken.

Groetjes!

HdV
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.