Date: prev next · Thread: first prev next last


On 2017-01-14 11:42, Kees Kriek wrote:

Ik heb daar nu in Pootle consequent Kleurovergang van gemaakt en dit zal
dus met een volgende update/versie gewijzigd zijn.

Hai Kees,


Hai Hans


Mag ik vragen waarom we gradient überhaupt vertalen naar een van beide
woorden?


Tsja.... dat is voor mijn tijd geweest. De vertaling van gradiënt stond zo
al in Pootle en in de oudere handleidingen en heb ik gewoon overgenomen.

Het woord gradiënt staat gewoon in de Van Dale met een heldere betekenis die
hetzelfde is als gradient in het Engels...


Dat het in de Van Dale staat wil nog niet zeggen dat het algemeen gebruikt
wordt. 

Mee eens

Ik weet niet of de doorsnee mens de betekenjs van gradiënt kent. We
zouden een vraag aan de lijst kunnen stellen.

Ik heb een korte rondvraag in mijn omgeving gedaan en daar kent men het woord
zonder uitzondering, maar hoe representatief die steekproef is... Geen idee.

Het is trouwens niet zo dat ik per se een ander woord wil dan kleurverloop of
kleurovergang, maar ik vroeg me af waarom een woord dat niet vertaald hoeft te
worden vertaald werd.

Als ik zou moeten kiezen tussen overgang en verloop, dan zou ik zelf kiezen voor
het tweede. Een overgang houdt namelijk niet altijd een geleidelijke verandering
in, terwijl een verloop daar wel meer mee geassocieerd wordt. Volgens mij is
juist dat geleidelijke het meest kenmerkende aan een gradiënt.

Just my € 0.02

Grx HdV


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.