Date: prev next · Thread: first prev next last


Freek de Kruijf wrote on 14-01-17 12:26:

Ik heb in KDE de Engelse term "gradient" consequent vertaald met kleurverloop, 
vind ik ook beter dan kleurovergang. Deze laatste term impliceert iets meer 
het gebruik van verschillende kleuren, terwijl deze term vaak voorkomt bij een 
donker naar licht of omgekeerd verloop, waarbij naar mijn mening de term 
verloop beter past.

Mijn eerste gevoelsmatige voorkeur is ook kleurverloop.
Een beschrijving van kleurverloop (1) die ik zie, maakt me duidelijk dat
een kleurverloop ook onbedoeld kan zijn. Kleurovergang heeft dat niet,
is ook duidelijk en wordt dus waarschijnlijk van oudsher gebruikt in
OpenOffice.org. Dus van mij mag het dat blijven.

Wikipedia verrast ons met het mooie gemengde 'kleurengradiƫnt' :)  (2)
Die wil ik dus perse niet.


1) http://www.encyclo.nl/begrip/kleurverloop
2) https://nl.wikipedia.org/wiki/Kleurengradi%C3%ABnt

-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.