Date: prev next · Thread: first prev next last


Oh, sorry... "kleurverloop", "kleurovergang"... allebei prima vind ik!

Op 14-01-17 om 12:08 schreef Kees Kriek:
Op 14 januari 2017 om 11:55 schreef pieter kristensen <
pieterkristensen@gmail.com>:

Hai HdV,
Je vraagt:

"Mag ik vragen waarom we gradient überhaupt vertalen naar een van beide
woorden?
Het woord gradiënt staat gewoon in de Van Dale met een heldere betekenis
die
hetzelfde is als gradient in het Engels..."

Voor mij is het antwoord op die vraag: "ik vind "kleurverloop" en vlag die
de lading mooi dekt. Het is een informatief begrip. Je weet meteen waar het
over gaat". Ik kan geen enkele reden bedenken om daarvoor een ander woord
te nemen.

Op dit moment is het dus "kleurovergang". Als we dit willen aanpassen,
moeten we wel meerdere stemmen hebben die het daarmee eens zijn.


Op 14-01-17 om 11:42 schreef Kees Kriek:

Ik heb daar nu in Pootle consequent Kleurovergang van gemaakt en dit zal
dus met een volgende update/versie gewijzigd zijn.

Hai Kees,

Hai Hans
Mag ik vragen waarom we gradient überhaupt vertalen naar een van beide
woorden?

Tsja.... dat is voor mijn tijd geweest. De vertaling van gradiënt stond
zo
al in Pootle en in de oudere handleidingen en heb ik gewoon overgenomen.

Het woord gradiënt staat gewoon in de Van Dale met een heldere betekenis
die

hetzelfde is als gradient in het Engels...

Dat het in de Van Dale staat wil nog niet zeggen dat het algemeen
gebruikt
wordt. Ik weet niet of de doorsnee mens de betekenjs van gradiënt kent. We
zouden een vraag aan de lijst kunnen stellen.

Groeten, Kees


Of heb ik ergens een discussie gemist? Dat kan natuurlijk ook zomaar.
Grx HdV--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreof
fice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.