Date: prev next · Thread: first prev next last


Hej allemaal,

Kleurverloop vind ik prima.

Vriendelijke groeten

Leo


Op 14-01-17 om 18:48 schreef Alex Plantema:
Op zaterdag 14 januari 2017 12:37 schreef hdv@gmail:

Als ik zou moeten kiezen tussen overgang en verloop, dan zou ik zelf
kiezen voor het tweede. Een overgang houdt namelijk niet altijd een
geleidelijke verandering in, terwijl een verloop daar wel meer mee
geassocieerd wordt. Volgens mij is juist dat geleidelijke het meest
kenmerkende aan een gradiƫnt.

Ja, verloop impliceert in tegenstelling tot overgang een geleidelijke verandering. Gradiƫnt ook, maar kan ook op iets anders dan kleur betrekking hebben. Daar zou dan ook kleur voor moeten.

Alex.
--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.