Date: prev next · Thread: first prev next last


Ik heb het nog wel even uitgeprobeerd.

Tekengerei bijvoorbeeld gaat nog wel, maar 'Met de volgende gereedschappen'
wordt dan 'Met de volgende gereien'. Dat vind ik echt niks. Dus mijn
voorkeur is dan ook hulpmiddelen.


Op 7 januari 2017 om 09:43 schreef pieter kristensen <
pieterkristensen@gmail.com>:

Gerei heb ik nog nooit gezien in de ui van welk programma dan ook. Alleen
daarom zou ik daar nooit voor kiezen

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: "Rob Westein" <rwestein@planet.nl>
Verzonden: ‎7-‎1-‎2017 09:28
Aan: "discuss@nl.libreoffice.org" <discuss@nl.libreoffice.org>
Onderwerp: Re: [nl-discuss] gereedschappen of hulpmiddelen


On 07-01-17 09:18, Kees Kriek wrote:
Tot nu toe hebben maar twee mensen gereageerd. Persoonlijk voel ik meer
voor hulpmiddelen dan voor gerei. Graag zou ik wat meer meningen zien,
zodat we een besluit kunnen nemen.
Hulpmiddelen is ook mijn keuze.
/Rob

Met vriendelijke groet,
Kees

Op 6 januari 2017 om 15:10 schreef Cor Nouws <oolst@nouenoff.nl>:

Kees Kriek wrote on 06-01-17 09:00:
Allen

Tot nu toe werden de keuzes aan pictogrammen op een werkbalk en de
diverse
tekenvormen op paletten e.d. 'gereedschappen' genoemd in de
handleidingen.
Henk geeft echter aan dat hij 'hulpmiddelen' beter vindt.
Gereedschap associeer ik zelf vooral met zaken die ik in de hand hou.
Hulpmiddelen heeft een wat ruimere betekenis. Ben ik voor.


--
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134
80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.
libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/
Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted
--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.