Date: prev next · Thread: first prev next last


Hé Pieter,

Pieter Kristensen wrote on 12-10-16 12:50:
Jij kan het wel een gotspe noemen of een rommeltje en de document
foundation kan er over schrijven maar was het niet iso gecertificeerd?

Daarover is het nodige gepubliceerd ja. Door het ISO-comité gerommeld.

Daar is ook van alles over te zeggen maar de kern is hier hoe ze daar in
Den Haag tegenaan kijken.... Je hebt toch ook nog altijd "strickt OOXML"?

Lees het document er eens op na ;)

Ik hoop ook dat men het eenvoudig ziet en voor ODF kiest.

Het op dit vlak gezaghebbende Forum Standaardisatie kiest al jaren voor ODF
  https://www.forumstandaardisatie.nl/lijst-open-standaarden
Punt is alleen dat de uitvoering slap was, omdat het niet simpel
verplicht was.



-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.