Date: prev next · Thread: first prev next last


Jij kan het wel een gotspe noemen of een rommeltje en de document foundation kan er over schrijven maar was het niet iso gecertificeerd? Daar is ook van alles over te zeggen maar de kern is hier hoe ze daar in Den Haag tegenaan kijken.... Je hebt toch ook nog altijd "strickt OOXML"?
Ik hoop ook dat men het eenvoudig ziet en voor ODF kiest.

Op 12-10-2016 om 12:39 schreef Cor Nouws:
pieter kristensen wrote on 12-10-16 12:28:
Zou openXML een "open standaard" zijn?
Goeie vraag Pieter.
Antwoord: nee. OOXML is geen open standaard maar een gotspe.
Lees van deze pagina
   https://wiki.documentfoundation.org/Gallery_Presentations
het document dat staat bij "Introduction to the Open Document Format,
with some basic comparison with the OOXML document format from Microsoft"

En: zou dit ook gelden voor
ziekenhuizen, universiteiten, basisscholen enz?
Zeker niet direct.
Maar het zal wel de mensen bij die instellingen helpen, die zich
inzetten voor een zinnige, op open standaarden en open source gebaseerde
ICT.

h groet,
Cor--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.