Date: prev next · Thread: first prev next last


On 2016-10-12 12:39, Cor Nouws wrote:
pieter kristensen wrote on 12-10-16 12:28:
Zou openXML een "open standaard" zijn?

Goeie vraag Pieter.
Antwoord: nee. OOXML is geen open standaard maar een gotspe.
Lees van deze pagina
  https://wiki.documentfoundation.org/Gallery_Presentations
het document dat staat bij "Introduction to the Open Document Format,
with some basic comparison with the OOXML document format from Microsoft"

Hoewel ik me geheel aansluit bij zowel Cor (OOXML is inderdaad het meest
wanstaltelijke gedrocht dat ik ooit ben tegengekomen in al mijn jaren binnen de
normenwereld) als de DF is het toch belangrijk om te weten wat men bestuurlijk
voor definitie hanteert. En daar zie ik vanuit mijn werk toch wel heel erg vaak
de stellingname dat als het door ISO geaccepteerd is dat het dan een "open"
standaard is. Ik moet me nog inlezen in de formulering van de motie, maar als
die niet zorgvuldig is gekozen om dit "misbruik' tegen te gaan ben ik bang dat
er niet veel zal gaan veranderen. Helaas heeft ervaring me wat minder
optimistisch en meer voorzichtig gemaakt als het gaat om de overheid en open
standaarden...

Grx HdV-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.