Date: prev next · Thread: first prev next last


Prima!
Volgende week maken we een wiki pagina aan voor de meeting waar ook de agenda komt te staan en waar 
men zich kan opgeven.

Hoi,

Ik ben er 22 oktober ook bij.


--
M.V.G.
Rob Snelders

On 23-09-16 22:45, Cor Nouws wrote:
Kees Kriek wrote on 23-09-16 18:20:
Ik heb trouwens ook wel een onderwerp voor de agenda en dat is Localisatie.
En daarmee bedoel ik dat in de breedste zin. Zoals als GUI en Help op
[...]
Dank je voor het idee Kees!
We hebben gesproken over het idee om op bijeenkomsten te beginnen met
een algemeen deel, en daarna te splitsen in bijv. twee groepen die zich
op een specifieke taak gaan toeleggen. Dus dat kan per bijeenkomst
anders zijn. Afwisselend, ieder komt aan bod, en je kunt ook echt wat
doen ;)

Dus: localisatie zetten we erbij.

groetjes,
Cor
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.