Date: prev next · Thread: first prev next last


On 2016-09-23 12:21, Kees Kriek wrote:
Op 23 september 2016 12:04 schreef Rob Westein <rwestein@planet.nl>:Misschien heb je gelijk, maar ik vind 4 mensen wat weinig om te
overleggen.
En ook nog verschillende expertises. Misschien helpt het als de locatie
bekend is?

Als locatie had ik Arnhem (bij Cor) in gedachte...
Als dit een groot struikelblok is moeten we op zoek naar een andere
centraler gelegen locatie.


Voor mij zou dat geen probleem zijn. Misschien voor de Belgen wat ver.
Ik weet niet of Woerden, bij Hans een optie is?

Ik ga kijken of het pand beschikbaar is op 22 oktober. Ik denk het wel. Zit op
dit moment echter in Zweden, dus het kan een paar daagjes duren voordat ik
zekerheid kan bieden.

Grx HdV-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.